›   News

2013-03-09
 
[轉貼] 港僱主硬食請菲傭附加費

(蘋果) 菲律賓政府擬禁止當地代理向女傭徵收介紹費,近日香港的外傭公司紛紛向聘請菲傭的僱主加收4,000至5,000元附加費,聲稱須代菲傭支付此筆費用。不少急用人的僱主反映,現時外傭市場主要是菲、印傭,選擇不多,請印傭的等候時間又較長,僱主焗住加錢請菲傭。

 

全港現有30萬名外傭,印、菲傭各佔約半數,薪酬相同,但香港介紹費方面,印傭收6,000至7,000元,一般要等4至5個月上班;菲傭則收4,000元至5,000元,兩個月便能上班,故不少傭主選擇菲傭。

 

菲政府禁收介紹費

 

針對來港打工菲傭債台高築,菲政府近日擬強制執行禁止向女傭徵收介紹費政策,遭當地中介協會反對,事件仍膠着。菲律賓駐港領事館向《蘋果》證實,菲國當局近期嚴厲執法,違例中介被停牌,業界盼政府准許收取合理介紹費,要求暫緩執法。

 

菲政府強硬舉動,令中介公司將費用轉嫁香港僱主。擁有300間外傭中介會員的香港人力代理總會副主席廖翠蘭承認,不少香港外傭公司針對情況,已要求僱主代菲傭繳付菲國介紹費。

 

港人聘請菲傭,一直都要代為支付機票、驗身等費用,另向香港中介支付4,000至8,000元不等的介紹費。她預計,若菲律賓正式落實政策,港人須支付兩邊介紹費及雜費,聘請菲傭便須支付1萬至1.2萬元,即比現時多付近一倍。記者致電多間外傭公司,職員均稱菲國中介怕犯法不敢向女傭收費,除非代支4,000至5,000元介紹費始放人。

 

雙職媽媽陳小姐本約好一名菲傭1月上任,「佢收到風,可能由僱主畀錢,扭計唔上飛機,2月仲未嚟」。她嘗試請印傭,「但介紹費成8,000蚊,仲要等4個月」。香港中介見她急用人,建議她多付5,000元代菲傭支付部份介紹費,「肉隨砧板上,唔幫佢畀,唔通辭咗份工湊仔咩?畀咗佢終於肯嚟」。

 

香港家庭傭工僱主協會主席羅軍典認為,菲中介為女傭搵工,「應該由女傭畀,冇理由轉嫁畀香港僱主」。該會將向菲國反映意見,若一意孤行,不排除採取抵制行動。


> Back